Schanzer
Schanzer
Schanzer

đá bóng tối nay Chi tiết người chơi

JG
Josefine G?tzschel
G?tzschel, Josefine

Mục tiêu

Ngày sinh/06.11.2005

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //