Schanzer
Schanzer
Schanzer

đá banh aff Chi tiết người chơi

WT
Vienna Tuwi
Tuwi, Vienna

tấn công

Ngày sinh/15/12/2005

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //