Schanzer
Schanzer
Schanzer

Simone Wagner

Trưởng phòng Phụ nữ


Điện thoại: +49 174 8224653
E-mail: siwa@fcingolstadt.de

Eder Mareike

Quản lý bộ phận cơ sở


Điện thoại:  +49 174 6686713
E-mail: me@fcingolstadt.de

Stefanie Hamberger

Quản lý nhóm


E-mail: sh@fcingolstadt.de

Veronika Drenski

Điều phối viên phụ nữ & phát ngôn viên báo chí 


E-mail: vd@fcingolstadt.de

Alexander Kamann

Điều phối viên thanh niên & Cán bộ vệ sinh


Điện thoại: +49 841-88557100
E-mail: akfcingolstadt.de

Silke Bauer

Quản lý dự án


E-mail: sba@fcingolstadt.de

đá banh ngoại hạng anh Cách tiếp cận

Địa chỉ: Cục Phụ nữ FC Ingolstadt 04

Tại Sportpark 1b

85053 Ingolstadt

Quy hoạch tuyến đường

 

Sân vận động MTV: Phụ nữ I (Liên đoàn Gói phụ nữ thứ 2)

Friedhofstr. 10 

85049 Ingolstadt

Quy hoạch tuyến đường

 

Sportsplaces tại Audi Sportpark (Phụ nữ 2, U17, U16)

Tại Sportpark 1b

85053 Ingolstadt

Quy hoạch tuyến đường

// // //