Schanzer
Schanzer
Schanzer

đăng nhập nhận quà fo4 Chi tiết người chơi

LL
Lina Labonte
Labonte, Lina

tiền vệ

Ngày sinh/01/09/2006

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //