lịch viêt nam
Schanzer
Schanzer
Schanzer

đội tuyển vietnam Chi tiết người chơi

CT
Charlotte Theobald
Theobald, Charlotte

phòng thủ

Ngày sinh/22.09.2021

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //