Schanzer
Schanzer
Schanzer

điểm vòng loại world cup 2022 Chi tiết huấn luyện

Ls
Luca Schuster
Schuster, Luca

Huấn luyện viên điền kinh

Ngày sinh/14/11/1994

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/FC Bayern

Tại FCI kể từ/01.07.2021

thành công/

// // //