Schanzer
Schanzer
Schanzer

90 phút bóng đá tv Chi tiết người chơi

Ml
Mirlinda Lushi
Lushi, Mirlinda

Tiền vệ và trợ lý huấn luyện viên

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //