lịch thi đấu việt nam úc acc fifa miễn phí Đội ngũ Schanzer
Schanzer
Schanzer
Schanzer

acc fifa miễn phí độiFc ingolstadt 04 fussball gmbh

Tại Sportpark 1b
85053 Ingolstadt

Postfach 100404
85004 Ingolstadt

Điện thoại: +49 841 88 557-0
Fax: +49 841 88 557-126

Phương tiện truyền thông và giao tiếp

Kristina Richter

Người phát ngôn báo chí / công nhận

Điện thoại: +49 841-88557-108
Fax: +49 841-88557
Thư: media@fcingolstadt.de

Daniel Pfaff

Phương tiện truyền thông câu lạc bộ

Điện thoại: +49 841-88557-109
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: media@fcingolstadt.de

Manuel Baumg?rtner

biên tập viên

Điện thoại: +49 841-88557-100
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: media@fcingolstadt.de

Quản trị & Tổ chức

Jennifer Thiel

Lễ tân và thư ký

Điện thoại: +49 841-88557-0
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: jt@fcingolstadt.de

Matthias Dombrowski

Chủ tịch Giám đốc điều hành thể thao và truyền thông

Điện thoại: +49 151 1275 2881
E-mail: md@fcingolstadt.de

Florian Gerke

Trợ lý thể thao

Điện thoại: +49 841-88557-167
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: fge@fcingolstadt.de

Bettina Tomec

Xử lý kế toán

Điện thoại: +49 841-88557-169
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: bt@fcingolstadt.de

Juliane Strasser

Nhân viên xử lý

Điện thoại: +49 841-88557-217
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: jus@fcingolstadt.de

Franziska Maier

Đại diện người hâm mộ

Điện thoại: +49 841-88557-144
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: fankieftragter@fcingolstadt.de

Alexander Kamann

Nhân viên an ninh

Điện thoại: +49 841-88557
Fax: +49 841-88557
E-mail: Akfcingolstadt.de

tiếp thị

Felix Furtmeier

tiếp thị lãnh đạo

Điện thoại: +49 841-88557-142
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: ff@fcingolstadt.de

Stefan Buttmann

Trưởng nhóm bán hàng

Điện thoại: +49 841-88557-328
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: sb@fcingolstadt.de

Bettina Bayerlein

Các tour du lịch hàng hóa / tiếp thị / sân vận động

Điện thoại: +49 841-88557-327
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: bb@fcingolstadt.de

Alexandra Vey

Tiếp thị / CSR

Điện thoại: +49 841-88557-138
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: av@fcingolstadt.de

Leon Blümlhuber

Tiếp thị / Đồ họa

Điện thoại: +49 841-88557-125
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: lb@fcingolstadt.de

Klaus Meier

Tiếp thị/Bán hàng

Điện thoại: +49 841-88557
Fax: +49 841-88557
E-mail: km@fcingolstadt.de

Ute zimmer

Hàng hóa

Điện thoại: +49 841-88557
Fax: +49 841-88557

Tài trợ và bán vé

Felix Furtmeier

Trưởng lịch thi đấu việt nam úc phòng tài trợ và bán hàng

Điện thoại: +49 841-88557-142
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: ff@fcingolstadt.de

Florian Schafbauer

Trưởng nhóm tài trợ và tiếp thị

Điện thoại: +49 841-88557-131
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: fsch@fcingolstadt.de

Phòng tắm Franziska

Tài trợ và tiếp thị

Điện thoại: +49 841-88557-107
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: fb@fcingolstadt.de

Julian Braun

Tài trợ và chăm sóc đối tác

Điện thoại: +49 841-88557
Fax: +49 841-88557
E-mail: jbr@fcingolstadt.de

Stephan Klur

Trợ lý tài trợ và tiếp thị

Điện lịch thi đấu việt nam úc thoại: +49 841-88557-120
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: skl@fcingolstadt.de

Philipp Pirczer

Quản lý nhóm tài trợ

Điện thoại: +49 841-88557-147
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: pp@fcingolstadt.de

Bianca Unterburger

Lãnh đạo nhóm bán vé

Điện thoại: +49 841-88557-155
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: Đánh dấu@fcingolstadt.de

Franziska Kirner

Bán vé

Điện thoại: +49 841-88557-155
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: Đánh dấu@fcingolstadt.de

Quốc tế hóa

Manuel Sch?fer

sự quản lý

Điện thoại: +49 841-88557-172
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: ms@fcingolstadt.de

Felix Furtmeier

Doanh số lịch thi đấu việt nam úc bán hàng quốc tế

Điện thoại: +49 841-88557-142
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: ff@fcingolstadt.de

// // //