Schanzer
Schanzer
Schanzer

acc fifa online 4 Chi tiết người chơi

SW
Simone Wagner
Wagner, Simone

Quản lý bộ phận

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //