Schanzer
Schanzer
Schanzer

bảng xếp hạng bong da Chi tiết người chơi

Tây Bắc
Nina Weber
Weber, Nina

tiền vệ

Ngày sinh/06/13/2007

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //