Schanzer
Schanzer
Schanzer

ban xep hang bong vn Chi tiết người chơi

JG
Josefine G?tzschel
G?tzschel, Josefine

Mục tiêu

Ngày sinh/06.11.2005

Nơi sinh/

Tên nick/Josi

Dấu sao/Bò Cạp

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/TSV Schlitberg

Tại FCI kể từ/Mới

thành công/

// // //