Schanzer
Schanzer
Schanzer

bang b vong loai world cup 2022 Bình luận mù quáng

Mathias Ott

Bình luận viên mù

Điện thoại: +49 841-88557
Fax: +49 841-88557
E-mail: SW@fcingolstadt.de

Báo cáo mù:

FC Ingolstadt 04 cung cấp một báo cáo mù cho người hâm mộ khiếm thị. Các phóng viên mù được đào tạo của chúng tôi Matthias Ott chuẩn bị trò chơi trực tiếp và do đó cho phép tham gia vào trải nghiệm sân vận động.

Thông tin âm thanh cho người hâm mộ của chúng tôi khiếm thị

// // //