Schanzer
Schanzer
argentina bóng đá Schanzer

bang vong loai world cup 2022 Chi tiết người chơi

#12
Chaiina Günther Dias
Günther Dias, Chaiina

Mục tiêu

Số phía sau/12

Ngày sinh/23/05/2003

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/2019

thành công/

// // //