Schanzer
Schanzer
Schanzer

bang xep hang mexico cup Chi tiết người chơi

JS
Julia Stippel
Stippel, Julia

Mục tiêu

Ngày sinh/15/04/2007

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc khi nào đá world cup 2018 bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //