Schanzer
Schanzer
Schanzer

bd kq truc tuyen Chi tiết người chơi

EP
ELISA PEPPEL
Peppel, Elisa

phòng thủ

Ngày sinh/Ngày 19 tháng 4 năm 2005

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //