Schanzer
Schanzer
Schanzer

Hàng sau, từ trái qua: Trợ lý phân tích huấn luyện viên Christoph Kappel, Giám sát viên Michael Klattenbacher, Điều phối viên Đội Marcel Posselt, Moussa Doumbouya, Nikola Stevanovic, Nico Antonitsch, Patrick Schmidt, Merlin R?hl, Visar Musliu, Rico Pre. Alexander R?hrl, Chuyên gia vật lý trị liệu Noah Attmanspacher, Chuyên gia vật lý trị liệu Dominik Dürrschmidt

Hàng giữa, từ trái qua: Huấn luyện viên trưởng Rüdiger Rehm, trợ lý huấn luyện viên Mike Krannich, trợ lý huấn luyện viên phát triển tài năng và khu vực chuyển tiếp Thomas Karg, Maximilian Dittgen, Valmir Sulejmani, Pascal Testroet, Calvin Brackelmann, Tobias Schr?ck Robert Wulnikowski, huấn luyện viên thể thao Luca Schuster

Hàng trước, từ trái qua: Felix Keidel, Thomas Rausch, Tim Civeja, Denis Linsmayer, Maurice Dehler, Marius Funk, Markus Ponath, Hans Sarpei, David Kopacz, Jalen Hawkins, Dominik Franke

// // //