Schanzer
Schanzer
Schanzer

bxh uefa Chi tiết người chơi

MW
Melanie Wimmer
Wimmer, Melanie

Huấn luyện viên

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/SV Manching

Tại FCI kể từ/01.07.2020

thành công/

// // //