có bao nhiêu đội tham gia world cup Chi tiết người chơi

#7
Valmir Sulejmani
Sulejmani, Valmir

Tấn công

Con số/7

Ngày sinh nhật/01.02.1996

Nơi sinh/Gro?burgwedel, Burgwedel

Bí danh/Valle

Kích thước/ 1,85 m cm

Trắng/ Kilôgam

PGS cuối cùng/Hannover 96

Tại FCI kể từ/30/01/2022

// // //