Schanzer
Schanzer
Schanzer

cakhia1 link truc tiep Chi tiết người chơi

Lb
Leonie Barteczko
Barteczko, Leonie

tiền vệ

Ngày sinh/24/12/2005

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //