Schanzer
Schanzer
Schanzer

cuộc thi đấu world cup Chi tiết người chơi

BẰNG
Armin Schmid
Schmid, Armin

Huấn luyện viên TW

Ngày sinh/Ngày 22 tháng 9 năm 1969

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/bò đực

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //