Schanzer
Schanzer
Schanzer

cup wc Chi tiết người chơi

LL
Loreta Lulaj
Lulaj, Loreta

tiền vệ

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //