Schanzer
Schanzer
Schanzer

dota 2 champions league 2021 season 3 Chi tiết người chơi

Ls
Lara Streiterdt
Streiterdt, Lara

phòng thủ

Ngày sinh/04/07/2001

Nơi sinh/K?sching

Tên nick/

Dấu sao/Bạch Dương

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/07/01/2016

thành công/

// // //