dota 2 discord Chi tiết người chơi

#3
Dominik Franke
Franke, Dominik

Phòng thủ

Con số/3

Ngày sinh nhật/05.10.1998

Nơi sinh/Riesa

Bí danh/Mái vòm

Kích thước/183 cm

Trắng/80 kg

PGS cuối cùng/VFL Wolfsburg

Tại FCI kể từ/2020

// // //