Schanzer
Schanzer
Schanzer

dota 2 leaderboard Chi tiết người chơi

Ef
Emilie F?hnrich
F?hnrich, Emilie

tiền vệ

Ngày sinh/07.10.2008

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //