Schanzer
Schanzer
Schanzer

dota 2 loadout Chi tiết người chơi

#10
Lisa Ebert
Ebert, Lisa

tiền vệ

Số phía sau/10

Ngày sinh/07/06/2000

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/1. FC Nürnberg

Tại FCI kể từ/01.07.2020

thành công/

// // //