Schanzer
Schanzer
Schanzer

dream league soccer 2019 appvn Chi tiết người chơi

CE
Carla Eberhard
Eberhard, Carla

phòng thủ

Ngày sinh/01/08/2009

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //