Schanzer
Schanzer
Schanzer

euro world cup Chi tiết người chơi

Et
Eva Thurner
Thurner, Eva

tiền vệ

Ngày sinh/03/21/2005

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //