Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa 19 mobile apk download Dễ dàng hơn - mạnh mẽ với nhau - mạnh mẽ với nhau

Sáng kiến ??của FC Ingolstadt 04 "Schanzener" Hỗ trợ hành động "Dễ dàng hơn - mạnh mẽ với nhau" cùng nhau ". Đằng sau dự án là Lisa, người đã là một fan hâm mộ trung thành của FC Ingolstadt 04 trong nhiều năm và cũng là thành viên của "Schanzer Rollis". Những người khuyết tật và không khuyết tật được giúp đỡ cùng nhau. Đối với Lisa, đó là một vấn đề gần gũi với trái tim khi đưa mọi người cùng nhau và không có người khuyết tật cùng nhau.

FC Ingolstadt 04 theo đuổi cùng một mục tiêu và chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác tốt với dự án "dễ dàng hơn - cùng nhau - mạnh mẽ với nhau".

trở về

// // //