Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa 2019 gameplay Chi tiết người chơi

#8
Alina Mailbeck
Mailbeck, Alina

tiền vệ

Số phía sau/8

Ngày sinh/Ngày 12 tháng 6 năm 1997

Nơi sinh/Schwandorf

Tên nick/

Dấu sao/sinh đôi

kích thước/1,67 cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/Độc thân

Câu lạc bộ cuối cùng/FC Bayern Munich

Tại FCI kể từ/07/01/2014

thành công/Lựa chọn Đông Bavaria, Giải đấu Hubert Dorsch thứ 2

// // //