Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa fo4 Chi tiết người chơi

SW
Silke Wellens
Wellens, Silke

Chuyên gia vật lý trị liệu

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành kết quả vong loai world cup 2022 chau au công/

// // //