Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa mobile toty 2020 Chi tiết người chơi

Mg
Michaela Gsch?ssl
Gsch?ssl, Michaela

tiền vệ

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //