Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa online 3 mobile download Chi tiết người chơi

#6
Ricarda Kie?ling
Kie?ling, Ricarda

tiền vệ

Số phía vl wc 2022 châu á sau/6

Ngày sinh/23/2/1996

Nơi sinh/Lươn

Tên nick/

Dấu sao/Sự xấu xa

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/Độc thân

Câu lạc bộ cuối cùng/FC Bayern Munich

Tại FCI kể từ/07/01/2018

thành công/

// // //