Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa online 4 việt nam Chi tiết người chơi

#23
Ivana trượt
Trượt, Ivana

tiền vệ

Số phía sau/23

Ngày sinh/23/08/1998

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/2021

thành công/

// // //