Schanzer
Schanzer
Schanzer

fifa reddit Chi tiết người chơi

#2
Larissa Galvez Estrada
Galvez Estrada, Larissa

tiền vệ

Số phía sau/2

Ngày sinh/04/21/1998

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/Eintracht Frankfurt

Tại FCI kể từ/01.07.2021

thành công/

// // //