Bài viết độc đáo của người hâm mộ: Tái chế và vì một lý do chính đáng

Mỗi mảnh là duy nhất: Trong một sự hợp tác với Lebenshilfe Ingolstadt, sẽ có những chiếc túi thiếu Schanzer rất đặc biệt trong tương lai. Áp phích quảng cáo cũ trở thành ... hơn...