fo4 thailand Chi tiết người chơi

#10
Maximilian Dittgen
Dittgen, Maximilian

Tiền vệ

Con số/10

Ngày sinh nhật/03.03.1995

Nơi sinh/Moers

Bí danh/

Kích thước/182 cm

Trắng/ Kilôgam

PGS cuối lich da banh u22 cùng/FC St. Pauli

Tại FCI kể từ/2022

// // //