Schanzer
Schanzer
Schanzer

free sports bet Chi tiết người chơi

#25
Arian llugiqi
Llugiqi, Arian

tấn công

Số phía sau/25

Ngày sinh/Ngày 24 tháng 10 năm 2002

Nơi sinh/

Tên nick/ARI

Dấu sao/Bò Cạp

kích thước/187 cm

trọng lượng/80 kg

Tình trạng hôn nhân/Độc thân

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/01.07.2021

thành công/

Arian trực tuyến

// // //