Schanzer
Schanzer
Schanzer

game dap cau thu Chi tiết người chơi

BẰNG
Armin Schmid
Schmid, Armin

Huấn luyện viên thủ môn

Ngày sinh/04/22/1969

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/bò đực

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/Vfb Eichst?tt

Tại FCI kể từ/07/01/2018

thành công/

// // //