Schanzer
Schanzer
Schanzer
xoilac tv trực tiếp vtv3

kết quả các trận bóng đá đêm qua Sử dụng túi giấy

Kể từ tháng 7 năm 2015, FC Ingolstadt FanShops đã giới thiệu 04 túi giấy thay vì túi nhựa.

Những lý do cho điều này rất đơn giản: túi nhựa được sử dụng trung bình trong 25 phút. Chúng được mua, sử dụng một lần và sau đó vứt đi. Tùy thuộc vào loại nhựa, sau đó mất từ ??100 đến 500 năm trước khi một túi nhựa bị phân hủy nếu nó không được tái chế. Túi giấy, mặt khác, dễ dàng tháo xoilac tv trực tiếp vtv3 dỡ hơn. Do thiết kế độc đáo của túi giấy, người mua cũng nên được khuyến khích sử dụng túi giấy thường xuyên hơn. Điều này có thể cải thiện bảng cân đối môi trường, vì nếu túi giấy đã được sử dụng lại, có nhiều lợi thế có lợi hơn so với túi nhựa dựa trên dầu thô.

trở về

// // //