kết quả vòng loại châu phi Đối tác truyền thông

 • Donaukurier Verlagsgesellschaft MBH & Co. KG
 • khoa?ng ca?ch
 • Danube Courier trực tuyến
 • EIGTZIG20 GMBH
 • WK EDV GMBH
 • Citicon- Tạp chí xu hướng
 • Neuburger Rundschau
 • Espresso đa phương tiện GmbH
 • Schanzer.TV
 • Galaxy Radio
 • Đài phát thanh
 • Verlag Bayer. AdSbl?tter GmbH
 • Điểm lấy nét Ingolstadt
 • Mittelbayerischer Verlag KG
// // //