Schanzer
Schanzer
Schanzer

keobongda vn Chi tiết người chơi

YH
Yasar Hüseyin
Hüseyin, Yasar

Huấn luyện viên

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/01.07.2020

thành công/

// // //