ket qua bd truc tuyen Chi tiết huấn luyện viên

Ls
Luca Schuster
Schuster, Luca

Ngày sinh nhật/14/11/1994

Nơi sinh/

Bí danh/

Kích thước/ cm

Trắng/ Kilôgam

PGS cuối cùng/FC Bayern

Tại FCI kể từ/01.07.2021

// // //