Đội trưởng: 1153297 Nơi sử dụng: Ingolstadt Công ty: Fc ingolstadt 04 fussball gmbh