lịch bóng đá việt nam sắp tới u22 Người liên hệ

Florian Schafbauer

Tài trợ / tiếp thị

Điện thoại: +49 841 88557-131
Fax: +49 841 88557-126
E-mail: fsch@fcingolstadt.de

Phòng tắm Franziska

Tài trợ và tiếp thị

Điện thoại: +49 841-88557-107
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: fb@fcingolstadt.de

// // //