Schanzer
Schanzer
Schanzer

lịch nba hôm nay Chi tiết người chơi

BẰNG
Armin Schmid
Schmid, Armin

Huấn luyện viên TW

Ngày sinh/Ngày 22 tháng 9 năm 1969

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/Xử Nữ

kích thước/ cm

trọng lượng/ bang xep hang vong loai world cup 2022 Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //