Schanzer
Schanzer
Schanzer

lịch thi đấu việt nam oman Trò chơi có lợi

Sáng kiến ??xã hội "Schanzengeber" được thực hiện bởi các trò chơi lợi ích cho những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh hiếm gặp và mãn tính.

Do đó, các trò chơi từ thiện diễn ra trong các khoảng thời gian bất thường để mang lại cho những người bị ảnh hưởng và sức mạnh với sự đóng góp. Tại trò chơi lợi ích cuối cùng ở Gro?mehring, việc quyên góp hơn 10.000 euro đã được quyên góp để ủng hộ người có liên quan. Trong quá khứ, một số trò chơi lợi ích đã diễn ra và FCI sẽ tiếp tục cố gắng giúp đỡ những người khác có nhu cầu.

trở về

// // //