Schanzer
Schanzer
Schanzer

lich da bong viet nam Chi tiết người chơi

TG
Theresa Grundmann
Grundmann, Theresa

Mục tiêu

Ngày sinh/30/09/2006

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //