Schanzer
Schanzer
Schanzer

lichj bongs ddas hoom nay Sebastian Knosp

Trưởng phòng Hướng đạo / Phân tích

E-mail: SK@fcingolstadt.de


Lưu ý: Hồ sơ và ưu đãi người chơi chỉ được chấp nhận qua email!Marius Reiher

Hướng đạo sinh

E-mail: mr@fcingolstadt.de


Lưu ý: Hồ sơ và ưu đãi người chơi chỉ được chấp nhận qua email!// // //