Schanzer
Schanzer
Schanzer

link bong da dem nay Chi tiết người chơi

KK
Katharina K?stler
K?stler, Katharina

tiền vệ

Ngày sinh/27/09/2006

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //