Schanzer
Schanzer
Schanzer

live stream fo3 Chi tiết người chơi

Cs
Clara Schneider
Schneider, Clara

tiền vệ

Ngày sinh/23/02/2006

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //